historia judo

Judo pochodzi z Japonii. Jego twórcą był Jigoro KANO (1860-1938). Zebrał on i ulepszył chwyty jiu-jitsu nadając im nową formę. W 1892 roku po raz pierwszy użył terminu judo, jako wyodrębnionego stylu i założył pierwszą szkołę judo - Kodokan, zwaną także Instytutem Poszukiwania Drogi.

o nas

Jesteśmy grupą ludzi, którzy posiadają wielką pasję i zamiłowanie do Judo. Przez szereg lat kształtowaliśmy nasze umiejętności na krajowych i Europejskich matach, by w końcu móc przekazać zdobytą wiedzę młodemu pokoleniu. 

JUDO dla przedszkoli

Zajęcia w Przedszkolach odbywają się według ustalonego z Dyrekcją harmonogramu i trwają od 30-45 minut ( w zależności od wieku dzieci oraz ilości dzieci w grupie ).

Podczas zajęć wymagany jest strój sportowy:

 • koszulka z długim lub krótkim rękawkiem
 • spodnie dresowe ( opcjonalnie krótkie spodenki, jednakże może to skutkować obtarciem kolan - zajęcia w większości odbywają się " w parterze " a więc na kolanach i czworakach )
 • bez obuwia i bez skarpet ( również bez rajstop )
 • dzieci nie powinny mieć metalowych ozdób i dodatków ( kolczyki, paski, bransoletki, gumki do włosów ze skuwkami )

Jako, że zajęcia rekreacji ruchowej z elementami Judo są zabawą kontaktową - powyższe wymogi spowodowane są dbałością o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Zajęcia opierają się na:

 • nauce padania. Umiejętność bezpiecznego upadania jest przydatna nie tylko na macie, ale również w życiu codziennym, na przykład w trakcie jazdy na rowerze. Jest to podstawowa umiejętność jaką nabywają dzieci
 • poprawieniu sprawności dzieci i zapewnienie ich prawidłowego rozwoju poprzez wprowadzanie wielu ćwiczeń ogólnosprawnościowych, wpływających m.in. na koordynację ruchową, siłę, gibkość, równowagę
 • świetnej zabawie ? możliwość wprowadzania wielu zabaw, które nie tylko dają dzieciom dużo radości, ale poprawiają ich sprawność, kształtują zdolność do szybkiego podejmowania decyzji oraz orientacji w przestrzeni (w chaosie jaki tworzą inne dzieci)
 • wpajaniu zasad kultury judo, na przykład szacunek dla partnera, z którym się ćwiczy, czy zakaz wykorzystywania umiejętności technicznych judo poza matą
 • nauce odnoszenia zwycięstw (eliminacja takich zachowań jak śmianie się z przegranych, wywyższanie w grupie) oraz porażek (nauka pokory, zrozumienie, że porażka nie jest niczym złym i może nas wiele nauczyć - nie tylko w sporcie, ale również na innych płaszczyznach życia, jest motywacją do cięższej pracy) poprzez wprowadzanie licznych ćwiczeń opartych na rywalizacji sportowej
 • rozwijaniu pozytywnych cech: punktualności, wytrwałości w doskonaleniu się, cierpliwości, systematyczności ? osoby uczęszczające na zajęcia, starające się wykonywać ćwiczenia jak najlepiej i zachowujące się wzorowo, po nabyciu wymaganych umiejętności nagradzane są w postaci możliwości zdawania na wyższy stopień szkoleniowy (kyu)
 • nauce zasad funkcjonowania w grupie (propagowanie takich zachowań jak: pomoc słabszym kolegom czy koleżankom, kulturalne zachowanie się wobec innych, współpraca w trakcie wykonywania ćwiczeń grupowych, nauka asekuracji i odpowiedzialności za swojego partnera)
 • nauce technik judo, ale dopiero gdy dzieci opanują perfekcyjnie sztukę padania i tylko te techniki, które są odpowiednie dla nich ze względu na wiek i doświadczenie, a także możliwości fizyczne

 

Program zajęć JUDO prowadzonych w Przedszkolach

Zajęcia Judo to:

Zajęcia ogólnorozwojowe, które obejmują naukę sztuki bezpiecznego upadania oraz naukę

technik judo na odpowiednim poziomie z uwzględnieniem wieku i umiejętności dzieci.

 

Zadania Instruktora :

1. Nauczenie dzieci umiejętności bezpiecznego upadania przydatna nie tylko na macie ale

również w życiu codziennym na przykład w trakcie jazdy rowerem czy biegania. Nauka

podstawowych technik Judo.

2. Nauka i doskonalenie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych wpływających m.in. na

koordynację ruchową siłę czy też równowagę.

3. Dobór ćwiczeń dostosowany do wieku, wytrzymałości i możliwości.

4. Planowe, systematyczne, celowe wykorzystywanie środków dydaktycznych.

 

Treści zajęć:

• Nabywanie przez dzieci umiejętności współpracy w małych i dużych grupach poprzez

zabawy w oraz ćwiczenia w parach.(propagowanie takich zachowań jak pomoc

słabszym,zrozumienie że porażka nie jest niczym złym i może nas wiele nauczyć nie

tylko w sporcie ale również na innych płaszczyznach życia)

• Ukazanie dzieciom czym jest sportowe współzawodnictwo poprzez „walki” i inne zabawy w

których występuje forma rywalizacji,oraz przedstawienie zasad fair play

• Nauka bezpiecznego upadania, która nierzadko przydaje się przez całe życie.

• Nauka podstawowych technik Judo ale dopiero wówczas gdy dzieci opanują sztukę padania

i tylko te techniki które są odpowiednie dla nich ze względu na wiek i doświadczenie.

• Ukazanie dzieciom że sport walki to nie tylko walka, rzuty itp. ale to przede wszystkim

kształtowanie charakteru, nauka opanowania, wytrwałości, nabieranie pewności siebie,

wiary we własne możliwości oraz nauka umiejętności pokonywania przeszkód i osiągania

wyznaczonych celów.

• Próba pokazania dzieciom że sport może być sposobem na życie nierzadko ratującym

przed negatywnym wpływem grup rówieśniczych.

 

Program zajęć przewiduje:

1. Ćwiczenia biegowe realizowane w formie wyścigów bądź krótkich zabaw z wykorzystaniem

piłek,pasów, materacy gimnastycznych. 2. Ćwiczenia pamięciowe kształtujące spostrzegawczość i umiejętność szybkiej reakcji, uczące

koncentracji.

3. Ćwiczenia siłowe wzmacniające podstawowe partie mięśniowe prowadzone głównie w

formie zabaw zw. „Mini walki” ale również w formie rozgrzewki, ćwiczeń w parach.

4. Ćwiczenia gimnastyczne, akrobatyczne czyli nauka przewrotów, przewrotów do rozkroku,

padów, przerzutu bokiem czyli gwiazdy i innych pomocniczych ćwiczeń gimnastycznych.

5. Ćwiczenia rozgrzewające potrzebne do treningu Judo -stawy.

6. Ćwiczenia w parach uczące koordynacji ruchowej, rozluźniające, wzmacniające mięśnie,

stawy stosowane jako przerywniki w treningu Judo, pomagające dzieciom na sprawdzenie

własnych możliwości.

7. Nauka elementów Judo:

• zaczynając od zbiórki nauka ukłonów poprzez które witają się Judocy na całym świecie,

• nauka padów z niskiej i wysokiej pozycji, (w razie dostrzeżenia możliwości wprowadzenia

trudniejszych ćwiczeń) nauka padów przez partnera,

• nauka podstawowych trzymań stosowanych w walce Judo w Ne-waza (walce w parterze).

 

Cele zajęć:

• Rozwijanie sprawności fizycznej (gimnastyka, akrobatyka, biegi, skoki).

• Rozwijanie koncentracji i kształtowanie charakteru.

• Rozwijanie takich cech jak ambicja i wytrwałość, pewność siebie, wiara we własne

możliwości.

• Opanowanie umiejętności współdziałania w zespole i zachowania się w toku

współzawodnictwa.

• Kształtowanie spostrzegawczości i orientacji.

• Uczenie pokonywania przeszkód emocjonalnych i osiągania wyznaczonego celu.

• Opanowanie umiejętności bezpiecznego upadania oraz podstawowych technik Judo.

• Wspomaganie w wychowywaniu dzieci nadpobudliwych.

• Doskonalenie zwinności i zręczności.

• Kształtowanie koordynacji nerwowo-ruchowej.

• Danie poczucie bezpieczeństwa.

• Rozwijanie samodyscypliny, jakże przydatnej w nauce

• Poznanie historii JUDO

• Poznawanie niektórych zwrotów i liczebników w języku Japońskim